Benvida do Presidente

O Premio AJE Galicia ten como máxima finalidade recoñecer o esforzo e a iniciativa dos emprendedores e xoves empresarios da nosa comunidade autónoma, que apostan pola dinamización do noso tecido económico. AJE Galicia quere con este evento, mostrar a Galicia moderna, dinámica e emprendedora que loita por superar as dificultades, que innova, crea, exporta e crece por si mesma. Estes Premios queren servir, ademais, para reclamar en voz alta o apoio de todo o colectivo de emprendedores e xoves empresarios como protagonistas do presente e do futuro desa Galicia que queremos construír entre todos.

A Federación Galega de Xoves Empresarios – AJE Galicia ten a representación máis alta e única dos novos empresarios galegos e integra asociacións provinciais e locais que superan as mil empresas membros. En AJE Galicia temos claro que somos unha comunidade con inquietudes, necesidades e retos comúns a todos os emprendedores que forman parte desta rede. A nosa filosofía é aglutinar e coordinar as actividades e iniciativas que se fan en toda Galicia, crear unha rede de networking e poñer en contacto emprendedores con ideas ou necesidades comúns, promover vocacións empresariais entre os xoves da Comunidade Autónoma de Galicia, fomentando a creación de empresas.

É un pracer para a comunidade realizar este ano o premio en Vigo cuns anfitrións excepcionais como son os compañeiros de AJE Vigo, asociación líder de emprendemento na súa comarca e que conta coas empresas máis innovadoras como socias.

Como colofón destas palabras quero recalcar o agradecemento a todos os asociados que día a día son quen de loitar e mellorar Galicia, e a todas as institucións e entidades publicas e privadas que contribúen que teñamos un mellor presente e futuro.

 

Un abrazo

Marcos Balboa Beltrán